Rasfoire documente

Ordinul 3.277/2023 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 3.969/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate

publicat in M.Of. 887 din 03-oct-2023

Hotarirea 911/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a actualizării cărţii funciare şi a reevaluării, precum şi trecerea unei părţi dintr-un imobil şi a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Direcţia Judeţeană de Sport Cluj, în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 887 din 03-oct-2023

Hotarirea 894/2023 privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa'': etapa 1 - Valu lui Traian şi etapa 2, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Agigea, Constanţa şi Valu lui Traian - judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 887 din 03-oct-2023