Rasfoire documente

Ordinul 3.305/2023 privind modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 11 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

publicat in M.Of. 886 din 03-oct-2023

Ordinul 406/2023 pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

publicat in M.Of. 886 din 03-oct-2023

Hotarirea 915/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public şi privat al statului a bunurilor mobile şi imobile preluate în proprietatea publică şi privată a statului

publicat in M.Of. 886 din 03-oct-2023

Hotarirea 909/2023 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conducta de transport gaze naturale Timişoara-Deta-Denta-Moraviţa''

publicat in M.Of. 886 din 03-oct-2023

Hotarirea 902/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti

publicat in M.Of. 886 din 03-oct-2023