Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ''Valea Jiului'' - S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023

Hotarirea 916/2023 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Energiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, în vederea acoperirii unor cheltuieli de operare a unor active funcţionale din domeniul public şi domeniul privat al statului

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023

Decretul 1.199/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023

Legea 264/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023

Decretul 1.198/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023

Legea 263/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023

Decretul 1.197/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023

Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023