Rasfoire documente

Ordinul 21.085/2023 privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Hotarire din 2022 în Cauza Oprea şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Ordinul 5.893/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Gheorghe Diboş'' din comuna Măneşti, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Ordinul 3.304/2023 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2023

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Ordinul 2.424/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Ordinul 150/2023 privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Decizia 5/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Hotarirea 96/2023 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Hotarirea 95/2023 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Decretul 1.177/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023

Legea 258/2023 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 871 din 28-sep-2023