Rasfoire documente

Ordinul 791/2023 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Ordinul 3.301/2023 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Contract din 2023 - Model -

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Hotarirea 87/2023 privind alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Ordinul 6.330/2023 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2023-2024

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Contract din 2023 - Model -

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Ordinul 2.443/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, pentru subinvestiţia I2.A-B ''Sisteme integrate de colectare şi valorificare a gunoiului de grajd'', investiţia I2. ''Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile'', componenta C3 - Managementul deşeurilor

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Hotarirea 889/2023 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 28 iunie 2023 şi la Bucureşti la 4 iulie 2023, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Hotarirea 884/2023 privind închirierea unei părţi din imobilul 957, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Hotarirea 872/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Centura municipiului Rădăuţi''

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Decretul 1.181/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Decretul 1.180/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023

Decretul 1.179/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 870 din 27-sep-2023