Rasfoire documente

Hotarirea 80/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2009/102/CE şi (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte extinderea şi îmbunătăţirea suplimentară a utilizării instrumentelor şi proceselor digitale în domeniul dreptului societăţilor comerciale - COM (2023) 177 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Ordinul M.208/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Decizia 371/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, a dispoziţiilor art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Decretul 1.176/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Decretul 1.175/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 91/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure şi durabile cu materii prime critice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1.724 şi (UE) 2019/1.020 - COM (2023) 160 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 90/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE, a Directivei 1999/37/CE a Consiliului şi a Directivei (UE) 2019/520 în ceea ce priveşte clasa de emisii de CO2 a vehiculelor grele cu remorci - COM (2023) 189 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 89/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Actului privind sprijinirea producţiei de muniţii - COM (2023) 237 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 88/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman, a Directivei 2001/113/CE a Consiliului privind gemurile, jeleurile şi marmeladele de fructe şi piureul de castane îndulcit destinate alimentaţiei umane şi a Directivei 2001/114/CE a Consiliului privind anumite tipuri de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat şi destinat consumului uman - COM (2023) 201 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 87/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea corupţiei, de înlocuire a Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului şi a Convenţiei privind lupta împotriva corupţiei care implică funcţionari ai Comunităţii Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene şi de modificare a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului - COM (2023) 234 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 86/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferul de proceduri în materie penală - COM (2023) 185 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 85/2023 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii - COM (2023) 194 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 84/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind justificarea şi comunicarea afirmaţiilor explicite legate de mediu (Directiva privind afirmaţiile legate de mediu) - COM (2023) 166 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 83/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/24/CE a Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte valorile-limită pentru plumb, compuşii anorganici ai acestuia şi diizocianaţi - COM (2023) 71 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 82/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.227/2011 şi (UE) 2019/942 în vederea îmbunătăţirii protecţiei Uniunii împotriva manipulării pieţei în cadrul pieţei angro de energie - COM (2023) 147 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 81/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de produse bazate pe tehnologie care contribuie la obiectivul zero emisii nete (Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete) - COM (2023) 161 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023

Hotarirea 79/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice gigabit şi de abrogare a Directivei 2014/61/UE (Actul privind infrastructura gigabit) - COM (2023) 94 final

publicat in M.Of. 863 din 25-sep-2023