Rasfoire documente

Ordinul 86/2023 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite şi modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 862 din 25-sep-2023

Decretul 1.174/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 862 din 25-sep-2023

Decretul 1.173/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 862 din 25-sep-2023

Decretul 1.172/2023 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023

publicat in M.Of. 862 din 25-sep-2023

Hotarirea 887/2023 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 aprilie 2023 şi la Paris la 25 iulie 2023 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori''

publicat in M.Of. 862 din 25-sep-2023

Hotarirea 878/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome ''Monetăria Statului'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 862 din 25-sep-2023

Hotarirea 876/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare, precum şi trecerea parţială a unei părţi dintr-un imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

publicat in M.Of. 862 din 25-sep-2023

Decizia 373/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 862 din 25-sep-2023