Rasfoire documente

Ordinul 353/2023 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conţin plastic reciclat şi plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Procedura din 2023 de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conţin plastic reciclat şi plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Sentinta 62/2022 a Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal privin anularea pct. 42 alin. (1) teza I din cap. IX al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce priveşte sintagma ''conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare''

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Incheiere din 2022 a Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Incheiere din 2022 a Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Ordinul 5.717/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agroindustrial ''Tamasi Aron'' din comuna Borş, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Procedura din 2023 de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conţin plastic reciclat şi plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Ordinul 2.002/2023 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conţin plastic reciclat şi plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023