Rasfoire documente

Ordinul 85/2023 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de aprobare a Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 869 din 27-sep-2023

Decizia 16/2023 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România şi stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

publicat in M.Of. 869 din 27-sep-2023

Ordinul 6.007/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Kids Palace - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul European Bilingv din municipiul Bucureşti, sectorul 4

publicat in M.Of. 869 din 27-sep-2023

Ordinul 5.896/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox ''Sf. Andrei'' din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 869 din 27-sep-2023

Hotarirea 873/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)''

publicat in M.Of. 869 din 27-sep-2023

Decizia 399/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 869 din 27-sep-2023

Decizia 398/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 260/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

publicat in M.Of. 869 din 27-sep-2023

Decizia 393/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864

publicat in M.Of. 869 din 27-sep-2023