Rasfoire documente

Ordinul 1.931/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Ordinul 2.589/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Ordinul 88/2023 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Ordinul M.180/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Decizia 390/2023 privind numirea unor membri în componenţa Consiliului Naţional al Muntelui şi pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 29/2023 pentru aprobarea componenţei Consiliului Naţional al Muntelui

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Decizia 389/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Hotarirea 893/2023 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Agenţia Naţională pentru Sport din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Hotarirea 892/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Hotarirea 891/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', Programului naţional de construcţii de interes public sau social, precum şi a unor cheltuieli de personal

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Hotarirea 888/2023 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 30 iunie 2023 şi la 4 iulie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023

Decizia 296/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 867 din 26-sep-2023