Rasfoire documente

Ordinul 3.087/2023 privind declasarea parţială a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casa ''cu geamuri bombate'', situat în str. Calomfirescu Radu nr. 15, sectorul 3, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18286, respectiv declasarea corpului identificat cu numărul cadastral 224657-C3 - garaj

publicat in M.Of. 866 din 26-sep-2023

Ordinul 390/2023 privind aprobarea Sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri începând cu anul 2023 pentru intervenţia DR10 - ''Zone afectate de constrângeri naturale semnificative'' din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 866 din 26-sep-2023

Hotarirea 94/2023 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia spaţială a Uniunii Europene pentru securitate şi apărare - JOIN (2023) 9 final

publicat in M.Of. 866 din 26-sep-2023

Hotarirea 93/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Reformarea legislaţiei în domeniul farmaceutic şi măsuri de combatere a rezistenţei la antimicrobiene - COM (2023) 190 final

publicat in M.Of. 866 din 26-sep-2023

Hotarirea 92/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime privind pauzele minime şi perioadele minime de repaus zilnic şi săptămânal în sectorul transportului ocazional de călători - COM (2023) 256 final

publicat in M.Of. 866 din 26-sep-2023