Rasfoire documente

Ordinul 3401/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7, aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.515/2023

publicat in M.Of. 864 din 25-sep-2023

Decizia 388/2023 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării jalonului 432, aferent reformei 7 - Evaluarea şi actualizarea legislaţiei privind cadrul de integritate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR)

publicat in M.Of. 864 din 25-sep-2023

Decizia 387/2023 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Corvin-Laurenţiu Bangu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 864 din 25-sep-2023

Decizia 386/2023 privind eliberarea, la cerere, a domnului Tudor Buzatu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 864 din 25-sep-2023

Decizia 375/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în interpretarea dată prin Decizia nr. 43 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 864 din 25-sep-2023