Rasfoire documente

Ordinul 5.062/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 4.955/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''FRAM'' din municipiul Sibiu

publicat in M.Of. 859 din 25-sep-2023

Ordinul 1.649/2023 pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiilor speciale ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unor instituţii aflate în subordinea acestuia, precum şi pentru stabilirea personalului împuternicit să constate, să încadreze şi să sancţioneze faptele contravenţionale produse în desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul

publicat in M.Of. 859 din 25-sep-2023

Ordinul 1.462/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 859 din 25-sep-2023

Ordinul 393/2023 privind aprobarea Sistemului de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate începând cu anul de cerere 2023

publicat in M.Of. 859 din 25-sep-2023

Hotarirea 871/2023 privind modificarea adresei şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 859 din 25-sep-2023

Hotarirea 863/2023 privind aprobarea modelului de steag al oraşului Hârşova, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 859 din 25-sep-2023