Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 76/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023

Ordinul 3.280/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023

Metodologie din 2023 de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023

Hotarirea 880/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare, precum şi a Metodologiei de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023

Decizia 329/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023