Rasfoire documente

Ordinul 772/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023

Ordinul 3.253/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023

Ordinul 147/2023 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023

Hotarirea 885/2023 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023

Hotarirea 882/2023 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023

Hotarirea 881/2023 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare şi modernizare la Societatea Naţională ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A., pentru perioada 2023-2032

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023

Decizia 378/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 857 din 22-sep-2023