Rasfoire documente

Ordinul 263/2023 privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport ''Catchball''

publicat in M.Of. 854 din 21-sep-2023

Decizia 385/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florinel-Marian Sgărdea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 854 din 21-sep-2023

Hotarirea 870/2023 privind modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri

publicat in M.Of. 854 din 21-sep-2023

Hotarirea 869/2023 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură socială

publicat in M.Of. 854 din 21-sep-2023

Ordonanta urgenta 75/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 854 din 21-sep-2023

Decizia 374/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 854 din 21-sep-2023

Hotarirea 78/2023 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 854 din 21-sep-2023