Rasfoire documente

Hotarirea 850/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

publicat in M.Of. 849 din 20-sep-2023

Ordinul 5.985/2023 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal ''Madona Dudu Montessori'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 849 din 20-sep-2023

Ordinul 2.426/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 118/2021

publicat in M.Of. 849 din 20-sep-2023

Decizia 353/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) teza a patra şi ale art. 470 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 849 din 20-sep-2023