Rasfoire documente

Ordinul 730/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006

publicat in M.Of. 848 din 20-sep-2023

Hotarirea 862/2023 privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, precum şi pentru modificarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar şi închirierea unui spaţiu dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei

publicat in M.Of. 848 din 20-sep-2023

Hotarirea 861/2023 privind înscrierea unui imobil în suprafaţă de 15.162 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Chişcani, judeţul Brăila, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru modificarea valorii de inventar a imobilului 3571 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 848 din 20-sep-2023

Hotarirea 860/2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, instituţie în coordonarea Ministerului Educaţiei, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării acestora

publicat in M.Of. 848 din 20-sep-2023

Hotarirea 855/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrative-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6''

publicat in M.Of. 848 din 20-sep-2023

Hotarirea 854/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi şi transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Institutul Naţional de Sănătate Publică

publicat in M.Of. 848 din 20-sep-2023