Rasfoire documente

Acord din 2023 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera dintre cele două state, între localităţile Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova)

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Ordinul 5.997/2023 privind privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Big Smile'' din municipiul Bucureşti, sectorul 4

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Ordinul 5.993/2023 privind privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Mickey and Minnie's Club'' din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Ordinul 5.980/2023 privind privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Diddle Land'' din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Ordinul 5949/2023 privind privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''FEG Education'' din municipiul Botoşani, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Ordinul 5.932/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ''Dr. Alexandru Bărbat'' din oraşul Victoria, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Ordinul 5.900/2023 privind privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''Springfield'' din municipiul Bucureşti, sectorul 2

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Ordinul 2.403/2023 privind aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.C - Crearea de păduri urbane, investiţia 1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Hotarirea 856/2023 privind trecerea unor sectoare din drumul naţional DN Centură Bucureşti cuprinse între km 66+150 - km 67+500, respectiv între km 67+500 - km 69+050, inclusiv a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al oraşului Chitila, respectiv în domeniul public al comunei Mogoşoaia, declasarea acestora din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui sector de drum naţional cuprins între DN 7 şi DN 1A şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi modificarea traseului drumului naţional DN Centură Bucureşti

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Hotarirea 849/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023

Hotarirea 848/2023 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera dintre cele două state, între localităţile Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 9 mai 2023

publicat in M.Of. 847 din 20-sep-2023