Rasfoire documente

Hotarirea 20/2023 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim salarial, independent sau de voluntariat

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Ordinul 6.255/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Biologie'' în cadrul Şcolii Doctorale de Biologie, organizată la Universitatea de Vest ''Vasile Goldiş'' din Arad

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Ordinul 6.254/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Administrarea afacerilor'' în cadrul Şcolii Doctorale de Economie şi Administrarea Afacerilor, organizată la Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Ordinul 6.253/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Management'' în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, organizată la Universitatea ''Aurel Vlaicu'' din Arad

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Ordinul 6.252/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Administrarea afacerilor'' în cadrul Şcolii Doctorale de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate, organizată la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din Târgu Mureş

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Ordinul 6.251/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Teologie'' în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie, organizată la Universitatea ''Ovidius'' din Constanţa

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Ordinul 6.250/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Biologie'' în cadrul Şcolii Doctorale de Biologie, organizată la Universitatea de Vest din Timişoara

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Hotarirea 853/2023 privind modificarea denumirii şi actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordinea sa

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Hotarirea 852/2023 privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Hotarirea 851/2023 privind modificarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023

Decizia 376/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, şi a dispoziţiilor art. 1.060 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 846 din 20-sep-2023