Rasfoire documente

Ordinul 84/2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Ordinul 6.009/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Simion Bărnuţiu'' din municipiul Carei, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Ordinul 5.979/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Silviu Dragomir'' Ilia din comuna Ilia, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Ordinul 3.347/2023 pentru acreditarea Muzeului Mitropolitan Iaşi

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Hotarirea 859/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Avram Iancu'' al Judeţului Cluj, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Huedin şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Hotarirea 858/2023 privind trecerea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Hotarirea 857/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Sibiu, Vrancea, Ilfov, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Timiş, Buzău şi municipiul Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Decizia 346/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 628 alin. (2) şi (5) şi ale art. 665 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Hotarirea 77/2023 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023

Hotarirea 76/2023 pentru modificarea anexei la Regulamentul Senatului

publicat in M.Of. 845 din 20-sep-2023