Rasfoire documente

Decizia 70/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. k), art. 125, art. 651 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Ordinul 3.289/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.269/2022

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.579/2022 privind stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Decretul 16/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 10/2023 pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Decretul 14/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 8/2023 pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Decretul 12/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Legea 6/2023 privind modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023