Rasfoire documente

Ordinul 873/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 605/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice'' (revizuire CD 16-1978), indicativ CD 16-2000

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023

Ordinul 884/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 507/2004 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase'', indicativ NE-026-2004

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023

Actul din 2023 Prospectul operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023

Ordinul 1.603/2023 privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii mai 2023

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023

Ordinul 970/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 605/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice'' (revizuire CD 16-1978), indicativ CD 16-2000

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023

Ordinul 969/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 507/2004 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase'', indicativ NE-026-2004

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023

Decizia 222/2023 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza finală din Codul penal şi ale art. 386 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023

Decretul 717/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023

Legea 124/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere

publicat in M.Of. 441 din 22-mai-2023