Rasfoire documente

Decizia 121/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Cupă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Ordinul 1.928/2023 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Ordinul 20.585/2023 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Ordinul 1.086/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 8 luni din anul 2023 al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Ordinul 893/2023 privind actualizarea contravalorii alocaţiei valorice a normelor de hrană acordate personalului poliţiei locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Ordinul 205/2023 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Decizia 120/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Decizia 119/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Saragea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Decizia 118/2023 privind înfiinţarea Comitetului pentru Coordonarea Investiţiilor Teritoriale Integrate

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Decizia 74/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023