Rasfoire documente

Ordinul 1.022/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului certificatelor de calificare naţională pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 423 din 17-mai-2023

Ordinul 530/2023 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în perioada 1 iulie 2023-30 iunie 2024

publicat in M.Of. 423 din 17-mai-2023

Ordinul M.97/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2018 pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

publicat in M.Of. 423 din 17-mai-2023

Hotarirea 437/2023 privind actualizarea valorii de inventar, caracteristicilor tehnice şi a adresei poştale ale imobilului identificat cu nr. MF 38282, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Palatul Copiilor Focşani şi Clubul Copiilor Mărăşeşti, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării

publicat in M.Of. 423 din 17-mai-2023

Decizia 31/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 423 din 17-mai-2023