Rasfoire documente

Ordinul 20.349/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Ordinul 717/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Naţională Plafar - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Ordinul 1.461/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Naţională Plafar - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Actul din 2023 Prospect de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada mai-iunie 2023

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Ordinul 1.498/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada mai-iunie 2023

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Ordinul 319/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Naţională Plafar - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Ordinul 299/2023 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Ordinul 198/2023 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 19.579/2016 privind exploatarea resurselor de gips din perimetrul Bertea, judeţul Prahova, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 183/2022

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Hotarirea 426/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic'', judeţul Prahova

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Hotarirea 425/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga-Buşteni'', judeţul Prahova

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Hotarirea 424/2023 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I''

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Hotarirea 423/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Pod peste Prut la Ungheni'', România - judeţul Iaşi, Republica Moldova - Raionul Ungheni

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Hotarirea 422/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Decretul 487/2023 privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii de Instruire a Forţelor pentru Operaţii Speciale ''Burebista''

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Decretul 486/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Decretul 484/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023

Legea 117/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece

publicat in M.Of. 407 din 12-mai-2023