Rasfoire documente

Norma din 2023 privind activitatea de inspecţie tehnică pentru transportul urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Ordinul 934/2023 privind aprobarea normelor de admitere tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, reparare şi întreţinere pentru transportul urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind autorizarea laboratoarelor de încercări şi atestarea standurilor şi dispozitivelor speciale, destinate verificării şi încercării produselor pentru transport urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind acordarea de agremente tehnice pentru transport urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind omologarea tehnică a produselor şi/sau serviciilor pentru transportul urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Norma din 2023 privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi/sau servicii pentru transportul urban, suburban şi regional pe şine pentru tramvai, metrou uşor, monorai, calea de rulare şi sistemul de energoalimentare al acestora

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Procedura din 2023 de selecţie a membrilor Comisiei de audiere

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Ordinul 70/2023 privind aprobarea Procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de audiere

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Hotarirea 383/2023 privind aprobarea stemei comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Hotarirea 382/2023 privind aprobarea stemei comunei Beceni, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Hotarirea 381/2023 privind aprobarea stemei comunei Dobroteşti, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Decizia 602/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (1) teza a doua şi alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023