Rasfoire documente

Hotarirea 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş

publicat in M.Of. 346 din 25-apr-2023

Ordinul 1.029/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.A, pentru subinvestiţia I.2.A. ''Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere'', investiţia 2. ''Dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere'', schemă de ajutor de stat, componenta 2. Păduri şi protecţia biodiversităţii

publicat in M.Of. 346 din 25-apr-2023

Ordinul 933/2023 pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători

publicat in M.Of. 346 din 25-apr-2023

Decizia 604/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 346 din 25-apr-2023

Decizia 603/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 346 din 25-apr-2023