Rasfoire documente

Legea 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Decretul 436/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Legea 103/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Decretul 433/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Legea 100/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Decretul 432/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Legea 99/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Decretul 431/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2022 privind licenţa industrială unică

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Legea 98/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2022 privind licenţa industrială unică

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Decretul 423/2023 pentru promulgarea Legii privind participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1.628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1.201

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Acord din 2023 DE GARANTARE în conformitate cu articolul 10 din Decizia (UE) 2022/1.628 a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Legea 92/2023 privind participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1.628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1.201

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Decizia 670/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023

Decretul 438/2023 pentru promulgarea Legii privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 321 din 18-apr-2023