Rasfoire documente

Hotarirea 336/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

publicat in M.Of. 328 din 19-apr-2023

Hotarirea 347/2023 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''P47 Berceni - Penitenciar 1.000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis - Penitenciarul Ploieşti - judeţul Prahova''

publicat in M.Of. 328 din 19-apr-2023

Decizia 644/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 şi ale art. 214 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 11, 52, 53 şi 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 328 din 19-apr-2023

Decizia 587/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi ale art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 328 din 19-apr-2023