Rasfoire documente

Ordinul 3.940/2023 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.789/2023 privind aprobarea numărului total al lunilor de bursă, tipurilor de burse, duratei stagiului unei burse, domeniilor de interes ale României pentru care se acordă bursele şi a cuantumului burselor lunare în valută, pe ţări, în anul 2023, pentru bursele instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 1.257/2023 pentru modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 893/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 677/2018 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR ''Salturi cu paraşuta''

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 888/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2023 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 359/2023 pentru aprobarea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă corespunzători acestora privind procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, planificaţi la nivelul fiecărui judeţ/sector al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 130/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Frigioiu din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 129/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Măcin Baltă din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 128/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ghecet din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 56/2023 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Baza pentru Logistică a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 55/2023 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 54/2023 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Depozitul 213 Rezerve Proprii Şinca Veche

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023

Ordinul 53/2023 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Depozitul 209 Rezerve Proprii Mizil

publicat in M.Of. 325 din 19-apr-2023