Rasfoire documente

Ordinul 654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Ordinul 1.263/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Ordinul 1.247/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2023

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Norma din 2023 privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Ordinul 475/2023 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Decizia 77/2023 privind acordarea autorizării pentru ATOS CONVERGENCE CREATORS - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Decizia 76/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Hotarirea 287/2023 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Hotarirea 286/2023 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ''Capacitatea sporită de supraveghere, control şi monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat''

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023

Hotarirea 285/2023 privind aprobarea Planului de măsuri pentru finalizarea sistemului informatic de administrare a resurselor sistemului judiciar

publicat in M.Of. 272 din 31-mar-2023