Rasfoire documente

Ordinul 1.194/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Ordinul 1.201/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 806/1.316/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Ordinul 1.141/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Ordinul 1.140/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 806/1.316/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Decizia 73/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ionica Băicoianu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Decizia 72/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Ion Oltean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Decizia 71/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bălănescu Eduard a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Hotarirea 265/2023 pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Asociaţiei Pro Consumatori

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Hotarirea 264/2023 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.573/2022 privind aprobarea amânării închiderii unor capacităţi energetice cu funcţionare pe lignit şi a exploatărilor miniere aferente acestora

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Hotarirea 263/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 440

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Decretul 337/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Legea 66/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Decretul 336/2023 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023

Legea 65/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private

publicat in M.Of. 255 din 28-mar-2023