Rasfoire documente

Ordinul 1.218/2023 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 27 martie-10 aprilie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Ordinul 580/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Ordinul 154/2023 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 3.258/2002 a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale din perimetrul Bucureşti-Băneasa, municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 330/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 329/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 328/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 327/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 326/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 325/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 324/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 323/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 322/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 321/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 320/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 319/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023

Decretul 318/2023 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 242 din 23-mar-2023