Rasfoire documente

Metodologie din 2023 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2023

Ordinul 3.721/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2023

Ordinul 406/C/2023 privind prelungirea aplicării, în anul 2023, a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2023

Hotarirea 243/2023 privind aprobarea desfiinţării imobilului Complex Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr. 6A, judeţul Hunedoara, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii ''Construire şi dotare Complex Sportiv Michael Klein, bd. Mihai Viteazu nr. 6A, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara''

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2023

Hotarirea 241/2023 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2023

Decizia 580/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2023