Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Regulament-Cadru din 2023 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Hotarirea 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Decizia 8/2023 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind cadrul normativ aplicabil pentru modificarea suprafeţei unui imobil teren înscris în cartea funciară sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Ordinul 70/2023 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2023

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 12/2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023