Rasfoire documente

Hotarirea 193/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 199 din 09-mar-2023

Hotarirea 192/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 199 din 09-mar-2023

Hotarirea 191/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 199 din 09-mar-2023

Ordinul 131/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 199 din 09-mar-2023

Ordinul 670/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 199 din 09-mar-2023

Decizia 60/2023 pentru numirea unui membru al Consiliului de administraţie al Institutului European din România şi privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 320/2022 pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

publicat in M.Of. 199 din 09-mar-2023

Hotarirea 194/2023 privind aprobarea desfiinţării imobilului Complex Sportiv ''Nicolae Dobrin'' din strada Nicolae Dobrin nr. 10, municipiul Piteşti, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii ''Construire Stadion Nicolae Dobrin, str. Nicolae Dobrin nr. 10, municipiul Piteşti''

publicat in M.Of. 199 din 09-mar-2023

Hotarirea 190/2023 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

publicat in M.Of. 199 din 09-mar-2023