Rasfoire documente

Ordinul 126/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 198 din 09-mar-2023

Ordinul 669/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 198 din 09-mar-2023

Rectificare din 2023 la Hotărârea Guvernului nr. 1.576/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor mobile culturale aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 şi 22 bis din 9 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 198 din 09-mar-2023

Hotarirea 8/2023 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

publicat in M.Of. 198 din 09-mar-2023

Ordinul 554/2023 pentru modificarea Regulamentului de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-073, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 359/2019

publicat in M.Of. 198 din 09-mar-2023

Ordinul 497/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

publicat in M.Of. 198 din 09-mar-2023