Rasfoire documente

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 197 din 09-mar-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 197 din 09-mar-2023

Ordinul 81/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 197 din 09-mar-2023

Hotarirea 177/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Timiş, Mehedinţi, Argeş, Maramureş, Constanţa, municipiul Bucureşti, respectiv în oraşul Bruxelles, Belgia, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 197 din 09-mar-2023

Hotarirea 176/2023 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne cu noul administrator, reevaluarea acestuia, respectiv trecerea unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului pentru punerea în executare a unei decizii a instanţei

publicat in M.Of. 197 din 09-mar-2023

Decizia 418/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 26 din 3 iunie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 197 din 09-mar-2023