Rasfoire documente

Decizia 75/2022 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 154 alin. (1), (6) şi (6^1), art. 163 alin. (5), art. 164 alin. (4) şi art. 175 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Decretul 169/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Legea 48/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Decretul 168/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Legea 47/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Decretul 167/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2022 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Legea 46/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2022 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale

publicat in M.Of. 182 din 03-mar-2023