Rasfoire documente

Ordinul 82/2023 privind stabilirea modului de implementare a măsurilor compensatorii de mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi a intervenţiei DR-10 din Planul strategic PAC 2023-2027, începând cu anul 2023

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Ordinul 83/2023 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2023

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Decizia 642/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Decretul 165/2023 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Decretul 164/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Decretul 163/2023 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Decretul 162/2023 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Decretul 161/2023 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Decretul 160/2023 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023

Decretul 159/2023 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 170 din 28-feb-2023