Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023

Ordinul 478/2023 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2023

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023

Hotarirea 168/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2023

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023

Hotarirea 167/2023 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023

Decretul 166/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023

Legea 45/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023