Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 5/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Metodologie din 2023 pentru acordarea şi decontarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Ordinul 160/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea şi decontarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Ordinul 450/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului turismului nr. 89/1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea diplomei de ''Maestru în arta culinară''

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Instructiuni din 2023 de efectuare a controlului respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul sportului şi de verificare a activităţilor sportive, a modului de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare, şi a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul sportului

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Ordinul 84/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor de efectuare a controlului respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul sportului şi de verificare a activităţilor sportive, a modului de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare, şi a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul sportului

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023