Rasfoire documente

Decretul 135/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Norma 4/2023 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Decizia 1/2023 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 539 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Ordinul 600/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Ordinul 531/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Decretul 139/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Decretul 138/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Decretul 137/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023

Decretul 136/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2023