Rasfoire documente

Ordinul 3.710/2023 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Regulament din 2022 de funcţionare a subcomisiilor permanente şi a subcomisiei ad-hoc

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Protocol din 2022 al celei de a doua sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Hotarirea 140/2023 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul celei de a doua sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Chişinău la 3 noiembrie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Decizia 536/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Decizia 468/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 538-542 din Codul de procedură penală şi ale art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Hotarirea 7/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune pentru tineret în cadrul acţiunii externe a UE pentru perioada 2022-2027 - Promovarea participării şi a capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate şi pace - JOIN (2022) 53

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Hotarirea 6/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă - COM (2022) 489

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023

Hotarirea 5/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind depunerea de eforturi pentru un viitor fără azbest: o abordare europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru sănătate - COM (2022) 488

publicat in M.Of. 149 din 22-feb-2023