Rasfoire documente

Decizia 36/2023 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice sau alte opere audiovizuale, prevăzute în tabelul din Metodologia privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, prevăzută în protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 173/2007

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023

Hotarirea 139/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, a Hotărârii Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului, precum şi a art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 197/2022 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023

Decizia 549/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) şi (4^1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023

Ordinul 41/2023 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2023

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023

Ordinul 17/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023

Hotarirea 138/2023 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), destinată înfiinţării Biroului Ucraina

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023

Hotarirea 130/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023

Hotarirea 129/2023 privind declararea proiectului de investiţii ''Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia'' ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023

Hotarirea 126/2023 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional DN 21, judeţul Ialomiţa, poziţiile km: 92 + 050-92 + 933; 93 + 350-93 + 700; 94 + 000-94 + 228, de pe raza localităţii Slobozia, judeţul Ialomiţa''

publicat in M.Of. 136 din 17-feb-2023