Rasfoire documente

Ordinul 388/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 271/2022 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET ''Licenţa de meteorolog aeronautic''

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Ordinul 321/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Instructiuni din 2023 privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Ordinul 116/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Acord din 2022 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Hotarirea 120/2023 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Tbilisi la 18 octombrie 2022

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Hotarirea 116/2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Hotarirea 113/2023 privind transmiterea unui imobil constituit din construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil constituit din teren şi construcţii, situat în municipiul Arad, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Decizia 474/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. f) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Decizia 410/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023

Ordinul 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2023