Rasfoire documente

Hotarirea 2/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2022

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Ordinul 20.144/2023 pentru modificarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decizia 32/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Balan Cătălin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decizia 31/2023 privind numirea domnului Gabriel-Cătălin Dinu în funcţia de director adjunct al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decizia 30/2023 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Constantin-Daniel Vişoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decretul 115/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decretul 114/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decretul 113/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decretul 112/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decretul 111/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decretul 110/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023

Decretul 109/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 111 din 08-feb-2023