Rasfoire documente

Ordinul 172/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru proiectarea parcajelor, indicativ NP 24-2022''

publicat in M.Of. 110 din 08-feb-2023

Hotarirea 1/2023 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2023

publicat in M.Of. 110 din 08-feb-2023

Regulament din 2023 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval

publicat in M.Of. 110 din 08-feb-2023

Ordinul 70/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval

publicat in M.Of. 110 din 08-feb-2023

Decizia 545/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 110 din 08-feb-2023

Decizia 544/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. n) şi q) şi ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 110 din 08-feb-2023

Decizia 543/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 110 din 08-feb-2023