Rasfoire documente

Ordinul 489/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 130/2023 pentru aprobarea Normelor specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 132/418/2023 privind aprobarea condiţiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Ordinul 8/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET - România

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Ordinul 145/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 130/2023 pentru aprobarea Normelor specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 132/418/2023 privind aprobarea condiţiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Decizia 358/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Hotarirea 147/2023 referitoare la pachetul privind Medicamentele de uz uman: propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cod al Uniunii cu privire la medicamentele de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/83/CE şi a Directivei 2009/35/CE - COM (2023) 192 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurilor la nivelul Uniunii privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi de stabilire a normelor care reglementează Agenţia Europeană pentru Medicamente, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.394/2007 şi a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004, a Regulamentului (CE) nr. 141/2000 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.901/2006 - COM (2023) 193 final

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Hotarirea 146/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a cardului european pentru dizabilitate şi a cardului european de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi - COM (2023) 512 final

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Hotarirea 145/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea capacităţilor de infrastructură feroviară în spaţiul feroviar unic european, de modificare a Directivei 2012/34/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 - COM (2023) 443 final

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Hotarirea 144/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de serviciile de transport - COM (2023) 441 final

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Hotarirea 142/2023 referitoare la propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind monitorizarea şi rezilienţa solului (Legea privind monitorizarea solului) - COM (2023) 416 final

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Hotarirea 141/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind plantele obţinute prin anumite noi tehnici genomice şi alimentele şi furajele derivate din ele şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 - COM (2023) 411 final

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023

Hotarirea 140/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional - COM (2023) 445 final

publicat in M.Of. 1039 din 16-noi-2023